Betaald educatief verlof

Wat is het?

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om daartoe op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

Startte je ten laatste op 31 augustus 2019 een opleiding met betaald educatief verlof? Dan kan je gebruik maken van de overgangsregeling. Je betaald educatief verlof blijft gelden onder dezelfde voorwaarden tot uiterlijk einde 2021.

Vanaf 1 september 2019 vervangt het Vlaams opleidingsverlof het betaald educatief verlof.

Voorwaarden

  • Je bent lid van het technisch, administratief of werkliedenpersoneel.
  • Je onderwijsinstelling betaalt je loon uit eigen middelen (je loon is dus niet gesubsidieerd of gefinancierd door de overheid).
  • Je werkt minstens 4/5 van de normale arbeidsduur. Of, als dat niet het geval is, voldoe je aan de bijkomende voorwaarden voor deeltijdse werknemers. Meer informatie vind je op Werk.be - Betaald educatief verlof - rechthebbende werknemers)
  • Je startte voor 1 september 2019 een opleiding met betaald educatief verlof en deze opleiding loopt nog door.

Vragen

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Je kan ook contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (Werk.be).


Extra informatie