Cumulatie

Academisch personeel

Ben je voltijds personeelslid van het academisch personeel (AP)? Dan mag je geen andere beroepsactiviteit of andere bezoldigde activiteit uitoefenen zonder toestemming van het universiteitsbestuur.

Heb je als lid van het AP een opdracht van ten minste 50%, dan moet je je andere bezoldigde of onbezoldigde activiteiten meedelen aan het universiteitsbestuur. Het universiteitsbestuur gaat na of je activiteiten verenigbaar zijn met je opdracht aan de universiteit en neemt ze op in een tabel die binnen de universiteit kenbaar gemaakt wordt.

Wat met activiteiten die een groot deel van je tijd in beslag nemen?

Als je als voltijds lid van het AP een andere beroepsactiviteit of bezoldigde activiteit uitoefent die een groot gedeelte van je tijd in beslag neemt, dan wordt je opdracht ambtshalve deeltijds.

‘Een groot deel van je tijd’ betekent hier: de omvang van je activiteiten overschrijdt 2 halve dagen per week of ze komen voor op een lijst die door de Vlaamse Regering is vastgesteld. De Vlaamse Regering kan ook de voorwaarden en procedure vastleggen waaronder het universiteitsbestuur een afwijking kan toestaan op de ambtshalve reductie.

Ben je nog geen 60 jaar en is je opdracht niet meer dan 8 academiejaren gereduceerd? Dan kan je opnieuw een voltijdse opdracht krijgen als je andere activiteiten geen groot gedeelte van je tijd meer in beslag nemen.

Naar boven

Administratief en technisch personeel

Voor het administratief en technisch personeel heeft de Vlaamse overheid geen regels inzake cumulatie uitgewerkt. Ofwel hebben de universiteiten een eigen regeling, ofwel volgen zij de regels uit het Vlaams Personeelsstatuut.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving