Ervaringen opdoen over de taal- en landsgrens

Samenwerken met scholen uit andere gemeenschappen: Prins Filipsfonds

Uitwisseling en samenwerking tussen scholen uit de Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige Gemeenschappen via het Prins Filipsfonds.

Internationaal gaan in je job

Welke mogelijkheden heb je om via internationale contacten en ervaringen in je job te groeien?

Solliciteren voor een Europese school

De Vlaamse overheid detacheert jaarlijks personeelsleden uit het onderwijs naar verschillende functies in Europese scholen. Wie kan solliciteren, waar vind je de vacatures en hoe solliciteer je?