Onberispelijk gedrag

Wil je in het onderwijs werken, dan moet je van onberispelijk gedrag zijn.

Toon het origineel  uittreksel uit je strafregister of een gelijkwaardig document aan het schoolsecretariaat, dat een kopie zal bezorgen aan de bevoegde dienst (het werkstation) van het ministerie van Onderwijs. Het origineel document blijft jouw eigendom.

Je werkgever, het schoolbestuur of centrumbestuur beslist op basis van het uittreksel of  document of je van onberispelijk gedrag bent.

Op het moment van je indiensttreding mag het uittreksel of  document niet ouder zijn dan 1 jaar.