Verlof voor prestaties bij een erkende politieke groep: wat je partij moet weten

Welke kosten betaalt de partij aan het ministerie van Onderwijs?

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris uit.

Je partij betaalt de totale loonkosten aan het ministerie terug:

  • Je brutosalaris op basis van je tewerkstellingsvolume, inclusief de werkgeversbijdrage
  • Je vakantiegeld en eindejaarstoelage op basis van je tewerkstellingsvolume
  • De administratiekosten (60 euro per begonnen maand)

Naar boven

Wanneer ontvangt de partij de factuur voor terugbetaling van je salaris?

Voor de periode Factuur
September en oktober jaar x November jaar x
November en december jaar x + eindejaarstoelage jaar x Tussen begin januari en eind april jaar x+1
Januari tot en met april jaar x+1 Tussen begin mei en eind augustus jaar x+1
Mei tot en met augustus jaar x+1 + vakantiegeld uitbetaald jaar x+1 Tussen begin september en eind december jaar x+1

Naar boven

Hoe kan de partij de loonkosten ramen?

Om je loonkosten in te schatten, heeft je partij je salarisschaal en je geldelijke anciënniteit nodig.  Zij moet ook weten of je vastbenoemd of tijdelijk bent, en of je in aanmerking komt voor een haard- of standplaatstoelage. Je vindt die gegevens op je salarisbrief.

1. Salarisschaal staat in dit overzicht

Zoek de salarisschaal in deze lijst van de meest voorkomende salarisschalen.
Kies dan in het pdf-document 1 van de 4 tabellen.
Op de lijn van de geldelijke anciënniteit staan de bedragen voor de verschillende onderdelen van de loonkost.

Loonkost salarisschalen 141/148 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 158 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 202 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 301 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 302 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 501 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 502 (pdf, 4 p.)

Loonkost salarisschaal 542 (pdf, 4 p.)

De percentages van de werkgeversbijdrage zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de RSZ (op 1 januari 2015: voor een tijdelijk personeelslid 23,69%, voor een vastbenoemd personeelslid 5,26%).

2. Salarisschaal staat niet in het overzicht
 

l

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator