Verloven en afwezigheden

De vakantieregeling voor verschillende groepen van personeelsleden.

Wil je je loopbaan in het onderwijs geheel of gedeeltelijk onderbreken? 

Afwezig door ziekte of een ongeval? Om medische redenen minder werken, of in een andere functie? Wat bij besmettingsgevaar op school?

Als je tijdelijk wordt belast met een opdracht waarvoor je niet vastbenoemd bent of waarin geen vaste benoeming mogelijk is, neem je een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO).