Terbeschikkingstelling

Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden in het onderwijs: voorwaarden, gevolgen, duur, aanvraag.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling.

Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Ben je vastbenoemd en is je aantal dagen betaald ziekteverlof uitgeput, dan stelt je school- of centrumbestuur je ter beschikking wegens ziekte.

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp)

Eerder stoppen met werken dankzij de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp) of uitstapregeling.