Zwangerschap en ouderschap

Je hebt recht op 6 weken verlof om een kind jonger dan 3 in je gezin op te nemen voor adoptie of pleegvoogdij, of op 4 weken als het tussen 3 en 10 jaar is.

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van 1 van 5 motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar, medische bijstand, palliatieve zorg, zorg voor een kind met een handicap, opleiding.