Je leerlingen helpen en begeleiden

Specifieke onderwijsbehoeften

Het M-decreet maakt het onderwijs inclusief. Lees meer over de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met aandacht naar ondersteuning voor leerkrachten,  speciale leermiddelen, nascholing en praktijkvoorbeelden.

Signaaldetectie: je rol bij onrustwekkende signalen of bij hulpvragen van je leerlingen

Signaleer als leraar ongewoon gedrag, onrustwekkende signalen of hulpvragen van je leerlingen aan het centrum voor leerlingenbegeleiding.