De grens over met je klas

Er zijn verschillende manieren om je leerlingen een (inter)nationale ervaring te laten opdoen: online projecten, klasuitwisseling, buitenlandse stage, een Erasmusstudent op bezoek en taalgrensoverschrijdende uitwisselingsprojecten in België.

Internationaal

Via eTwinning kan je online projecten opzetten in samenwerking met scholen in Europa. Het gebruik van eTwinning – de online community voor scholen in Europa – is gratis en laagdrempelig.

Erasmus+, Individuele leermobiliteit (KA1): leerlingen die een initiële beroepsopleiding, zoals technisch en beroepsonderwijs, volgen, kunnen individueel of in groep voor 2 weken tot 12 maanden in het buitenland op stage gaan.

Buurklassen is een eenvoudig subsidieprogramma dat klasuitwisselingen tussen 2 scholen mogelijk maakt. Het gaat over 1 Belgische klas en 1 klas uit een buurland van België. Bedoeld voor basis- en secundair onderwijs.

Met ESN Belgium - Erasmus in Schools kan je voor een of meer uren een Erasmusstudent in je klas uitnodigen. Op die manier maken je leerlingen kennis met culturele diversiteit en internationale mobiliteit.

De taalgrens over

Het Prins Filipfonds biedt financiële steun aan taalgrensoverschrijdende uitwisselingsprojecten in België die samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten bevorderen.


Extra informatie

Websites

 

Zelf internationaal gaan?

Groeien in je job via internationale contacten en ervaringen kan op verschillende manieren.