Onderwijs vreemde talen

Formaprim is een nascholingsprogramma Frans voor onderwijzers in het 3e tot 6e jaar lager onderwijs, van alle onderwijsnetten.

Bij Formaprim ontwikkel je je eigen taalniveau en je expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal.

Je kan je niet-taalvak ook in het Frans, Engels of Duits geven, als je een taalvaardigheidsbewijs C1 hebt voor de doeltaal. Wanneer voldoe je aan die vereiste?

Ontdek bij KlasCement een schat aan leermiddelen voor onderwijs van of in vreemde talen. Focus op CLIL, OKAN, taalinitiatie en taalsensibilisering.

Elk jaar op 26 september is het Europese Dag van de Talen. Dan zet de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs in de kijker.