Leerplannen

Alle erkende Vlaamse onderwijsinstellingen en Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel zijn verplicht (een) door de overheid goedgekeurd leerplan(nen) te volgen.

Wat vind je in een leerplan?

In een leerplan:

  • Moeten de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid vastlegt, op herkenbare wijze worden opgenomen
  • Kan het schoolbestuur doelen die het uitdrukkelijk voor zijn leerlingen formuleert, toevoegen. Dat kan zowel vanuit het eigen opvoedingsproject als vanuit de eigen visie op het vak
  • Moet er voldoende ruimte zijn voor de inbreng van scholen, leraren(teams) en leerlingen
     

Wie ontwikkelt leerplannen?

Instellingsbesturen zijn bevoegd om leerplannen te maken.

In het basis- en secundair onderwijs ontwikkelen het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten leerplannen. Met het oog op het waarborgen van het studiepeil keurt de Vlaamse Regering de leerplannen goed volgens de vooraf door haar bepaalde criteria en op advies van de onderwijsinspectie.

Waar vind je leerplannen?

Op de websites van het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten kan je leerplannen downloaden, afdrukken of bestellen.

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Gesubsidieerd vrij onderwijs

Katholiek onderwijs

Andere vrije scholen:

Vraag het leerplan aan de school.

Gesubsidieerd officieel onderwijs

Onderwijs van steden en gemeenten:

Provinciaal onderwijs

Centra voor basiseducatie en koepelloze centra voor volwassenenonderwijs

Vind het leerplan bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs.