STEM-platform en -stuurgroep

Om de uitwerking, de opvolging en de uitvoering van het STEM-actieplan te garanderen, richtte de Vlaamse Regering het STEM-platform en de STEM-stuurgroep op.  

Taken

Het STEM-platform is in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid als hét adviesorgaan over het STEM-actieplan en alle STEM-materies. 

Het is een onafhankelijke groep experten, aangeduid door de Vlaamse regering, die hun kennis, ervaring en netwerk inzetten. Ze stellen doelstellingen en concrete acties voor, suggereren prioriteiten, werken aan partnerschappen en draagvlak en bewaken de continuïteit en de structurele verankering. Ze waken over de geïntegreerde uitvoering van het STEM-actieplan, om te vermijden dat acties worden opgezet zonder samenhang en afstemming.

De STEM-stuurgroep legt zich toe op de omzetting van die adviezen in concrete initiatieven en beslissingen. 

VLAIO treedt op als operationele regisseur. Hierbij neemt zij de trekkersrol op zich om meer afstemming te bereiken tussen de verschillende initiatieven, met respect voor de rol van elke entiteit. Er is een nauwe samenwerking tussen VLAIO en het STEM-platform. 

Leden

STEM-platform

Françoise Chombar (voorzitter) Gedelegeerd bestuurder Melexis
Guy Tegenbos (ondervoorzitter)

Senior journalist en columnist De Standaard

Ir. Leen Dezillie

Directeur Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)

Dirk Fransaer

Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek (VITO)

Ing. Paul Bertels Business development manager Arkite NV, management consultant - business development Grant Thornton, performance consultant Norsu bvba
Wim Dehaene Professor, gewoon hoogleraar, KULeuven
Martine Taeymans Directeur Marketing en Communicatie Voka 
Jeroen De Rijcker Directeur Janssen Campus Office
Fons Leroy Spreker - Arbeidsmarktdeskundige Ex CEO VDAB
Dr. Hetty Helsmoortel Postdoctoraal kankeronderzoeker UGent, wetenschapscommunicator
Martine Tempels Senior Vice-President Telenet Mechelen
Rita Dunon Onderwijsadviseur
Ismaël Ben-Al-Lal Projectmanager iLumen
Frank Beckx Gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen
Sabine Poleyn Coördinator  techniekacademies West-Vlaanderen - wetenschapscommunicatie Vives Hogeschool
Mieke Vermeiren Chief Expert Flanders Region
Wim Vancauwenberghe Directeur BEMAS - Belgian Maintenance Association
Michael Verbeeck Stafmedewerker STEM

STEM-stuurgroep

  • Vertegenwoordigers van de betrokken ministers
  • Vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming
  • Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie
  • Vertegenwoordigers van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Leden van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
  • Leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vzw (SERV)
  • Leden van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)

Adviezen

Contact

Michael Verbeeck, stafmedewerker STEM-platform

Volg STEM