Toolkit breed evalueren competenties Nederlands in het lager onderwijs

Analyseer je beginsituatie

Start met de toolkit door je eigen aanpak onder de loep te nemen. Je reflecteert over je eigen evaluatiekeuzes op basis van 7 kernvragen:

 • Waarom evalueer ik?
 • Wat evalueer ik?
 • Hoe evalueer ik?
 • Wanneer evalueer ik?
 • Wie is betrokken bij de evaluatie?
 • Wat zijn mijn evaluatiecriteria?
 • Hoe ga ik aan de slag met de resultaten?

In de toolkit vind je vanaf pagina 28 de7 kernvragen met toelichting (pdf, 5 p.) (0,66 MB) terug.

Naar boven

Het raamwerk talige behoeften en taaldoelen

Het raamwerk geeft je een overzicht van de talige behoeften en taaldoelen voor het lager onderwijs. Je kan het gebruiken als achtergrond bij je reflectie over wat je wil evalueren.

Aan het schoolteam illustreert het raamwerk dat breed evalueren van de competenties Nederlands verder gaat dan de evaluatie van talige competenties: ook leercompetenties, zelfsturende en sociale competenties neem je mee in je beoordeling.

In de toolkit vind je vanaf pagina 34 antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het raamwerk opgebouwd?
 • Welke tekstsoorten zijn opgenomen?
 • Welke informatie geeft het raamwerk over het verwerkingsniveau?
 • Welke informatie geeft het raamwerk over het doelpubliek?
 • Welke competenties zijn ondergebracht in het raamwerk? Waarvoor staat elke competentie?
 • Waarvoor dient het raamwerk binnen de toolkit?

Lees meer over hetraamwerk talige behoeften en taaldoelen (pdf, 8 p.) (0,53 MB).

Naar boven

Implementatiescenario's

De implementatiescenario's tonen hoe je breed evalueren kan toepassen in een concrete situatie.

Elk scenario vertrekt vanuit een vraag zoals 'Hoe ga ik aan de slag met co-assessment?' of 'Hoe kan ik competenties Nederlands analyseren aan het begin van het eerste leerjaar?'. In dat laatste scenario lees je onder meer hoe je aan de slag kan gaan met evaluatiegegevens uit de kleuterschool.

Je vindt in de toolkit ook informatie over hoe je de verplichte taalscreening aan het begin van het eerste leerjaar afneemt. Zo kan je beter rekening houden met wat je leerlingen al kunnen.

In de Toolkit Breed Evalueren Competenties Nederlands in het Lager Onderwijs (pdf, 465 p.) (13,84 MB) vind je toelichting bij:

 • De meest courante implementatiescenario’s vanaf pagina 56
 • Het scenario van de verplichte taalscreening vanaf pagina 169

Vind een overzicht van de meest courante implementatiescenario's.

Naar boven

Identificatiefiches

In de identificatiefiches van de toolkit vind je een overzicht van evaluatie-instrumenten. Per fiche vind je een bespreking van een evaluatie-instrument met gegevens zoals het aantal meetmomenten of de duur van het afnamemoment. De evaluatie-instrumenten zijn voor iedereen beschikbaar en methode-onafhankelijk.

In de Toolkit Breed Evalueren Competenties Nederlands in het Lager Onderwijs (pdf, 465 p.) (13,84 MB) vind je toelichting bij de fiches vanaf pagina 228. 

Raadpleeg een overzicht van de identificatiefiches.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Publicaties