Toolkit breed evalueren competenties Nederlands in het lager onderwijs

Analyseer je beginsituatie

Start met de toolkit door je eigen aanpak onder de loep te nemen. Je reflecteert over je eigen evaluatiekeuzes op basis van 7 kernvragen:

 • Waarom evalueer ik?
 • Wat evalueer ik?
 • Hoe evalueer ik?
 • Wanneer evalueer ik?
 • Wie is betrokken bij de evaluatie?
 • Wat zijn mijn evaluatiecriteria?
 • Hoe ga ik aan de slag met de resultaten?

Je vindt de 7 kernvragen met toelichting terug vanaf pagina 38 in de pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het lager onderwijs (pdf, 464 p.) (6.56 MB). Vind de 7 kernvragen door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Naar boven

Het raamwerk talige behoeften en taaldoelen

Het raamwerk geeft je een overzicht van de talige behoeften en taaldoelen voor het lager onderwijs. Je kan het gebruiken als achtergrond bij je reflectie over wat je wil evalueren.

Aan het schoolteam illustreert het raamwerk dat breed evalueren van de competenties Nederlands verder gaat dan de evaluatie van talige competenties: ook leercompetenties, zelfsturende en sociale competenties neem je mee in je beoordeling.

Lees meer over het raamwerk vanaf pagina 34 in de pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het lager onderwijs (pdf, 464 p.) (6.56 MB). Vind het raamwerk door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Je vindt er antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het raamwerk opgebouwd?
 • Welke tekstsoorten zijn opgenomen?
 • Welke informatie geeft het raamwerk over het verwerkingsniveau?
 • Welke informatie geeft het raamwerk over het doelpubliek?
 • Welke competenties zijn ondergebracht in het raamwerk? Waarvoor staat elke competentie?
 • Waarvoor dient het raamwerk binnen de toolkit?

Naar boven

Implementatiescenario's

De implementatiescenario's tonen hoe je breed evalueren kan toepassen in een concrete situatie.

Elk scenario vertrekt vanuit een vraag zoals 'Hoe ga ik aan de slag met co-assessment?' of 'Hoe kan ik competenties Nederlands analyseren aan het begin van het eerste leerjaar?'. In dat laatste scenario lees je onder meer hoe je aan de slag kan gaan met evaluatiegegevens uit de kleuterschool.

Je vindt in de toolkit ook informatie over hoe je de verplichte taalscreening aan het begin van het eerste leerjaar afneemt. Zo kan je beter rekening houden met wat je leerlingen al kunnen.

Vind een overzicht van de meest courante implementatiescenario's. In de pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het lager onderwijs (pdf, 464 p.) (6.56 MB) vind je toelichting bij:

 • De meest courante implementatiescenario’s vanaf pagina 56
 • Het scenario van de verplichte taalscreening vanaf pagina 169

Vind de scenario's door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link in de inhoudstafel.

Naar boven

Identificatiefiches

In de identificatiefiches van de toolkit vind je een overzicht van evaluatie-instrumenten. Per fiche vind je een bespreking van een evaluatie-instrument met gegevens zoals het aantal meetmomenten of de duur van het afnamemoment. De evaluatie-instrumenten zijn voor iedereen beschikbaar en methode-onafhankelijk.

Raadpleeg een overzicht van de identificatiefiches.

In de pdf bestandtoolkit breed evalueren competenties Nederlands in het lager onderwijs (pdf, 464 p.) (6.56 MB) vind je toelichting bij de fiches vanaf pagina 228. Vind de fiches door naar de juiste pagina te scrollen of via de rechtstreekse link naar de inhoudstafel.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's