Soorten pensioenen

Rustpensioen

Wanneer mag je als onderwijspersoneelslid met pensioen? Hoe vraag je je pensioen aan?

Overlevingspensioen

Als een actief of gepensioneerd onderwijspersoneelslid overlijdt, hebben de nabestaanden mogelijk recht op een overlevingspensioen.

Ambtshalve pensionering

Je school- of centrumbestuur kan je ambtshalve op pensioen stellen. Je kan dan niet langer in dienst blijven.

Medex - cel Pensioenen

Medex onderzoekt en beslist over tijdelijke of definitieve voortijdige pensionering, en over erkenning van langdurige en ernstige ziektes.