Begrafenisvergoeding

Nabestaanden van een (geheel of gedeeltelijk) vastbenoemd onderwijspersoneelslid kunnen aanspraak maken op een begrafenisvergoeding.

Overledene ontving rustpensioen

Als echtgenoot,  echtgenote of erfgenaam in rechte lijn van een overleden gepensioneerd onderwijspersoneelslid dat een rustpensioen ontving van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), heb je recht op een begrafenisvergoeding.

Automatische toekenning of aanvraag bij FDP

Overledene was in actieve dienst

Ook bij overlijden in actieve dienst van een (geheel of gedeeltelijk) vastbenoemd personeelslid van het onderwijs, heb je als nabestaande recht op een begrafenisvergoeding. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming betaalt de vergoeding uit.

Aanvraag via werkstation of secretariaat

Dien de aanvraag in bij het werkstation van de overledene. Gebruik het aanvraagformulier dat je bij de omzendbrief vindt.

Hogeschoolpersoneel

Werkte de overledene aan een hogeschool? Raadpleeg dan het personeelssecretariaat van de hogeschool om de begrafenisvergoeding te bekomen.


Extra informatie

Verwante pagina

Website

Regelgeving