Onderzoek en cijfers over kleuterparticipatie

Kleuterparticipatierapporten voor scholen

Scholen ontvangen een overzicht van de aanwezigheden van hun kleuters per geboortejaar via Mijn Onderwijs.

Omgevingsanalyse kleuterparticipatie

De kleutercoƶrdinator kan, op verzoek, cijfermateriaal bezorgen om samen met de lokale actoren de situatie op vlak van kleuterparticipatie te analyseren.

Onderwijsinspectie: onderzoek naar kleuterparticipatie
De kleuterschool en kinderen uit gezinnen in armoede | onderzoeksrapport UGent
Onderzoek naar kleuterparticipatie: eindrapport

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog, maar bepaalde groepen participeren minder. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheid naar kleuterparticipatie uit 2016.