Onderzoek en cijfers over kleuterparticipatie

Kleuterparticipatierapport lopende schooljaar

Elke school met kleuteronderwijs ontvangt na de kerst- en paasvakantie een rapport met aanwezigheidspercentages per kleuter in het lopende schooljaar.

Je vindt er informatie over de aanwezigheden van je niet-leerplichtige kleuters. Je school kan de rapporten raadplegen via Mijn Onderwijs.

Omgevingsanalyse kleuterparticipatie

De kleutercoördinator kan, op verzoek, cijfermateriaal bezorgen om samen met de lokale actoren de situatie op het vlak van kleuterparticipatie te analyseren.

Onderzoek naar kleuterparticipatie: eindrapport

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog, maar bepaalde groepen participeren minder. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheid naar kleuterparticipatie uit 2016.

De kleuterschool en kinderen uit gezinnen in armoede | onderzoeksrapport UGent
Kleuterparticipatie voorbije schooljaren: Dataloep

Je school kan overzichten van aanwezigheden van haar niet-leerplichtige kleuters van de afgelopen schooljaren raadplegen via Dataloep op Mijn Onderwijs. Je vindt er cijfergegevens over de kleuters die op 30 juni van een schooljaar ingeschreven waren in je school.

Welke cijfergegevens?

  • Gemiddelde kleuterparticipatie, onder meer naar leeftijd op te splitsen
  • Het aantal kleuters dat voldoende aanwezig was om hun schooltoelage te behouden
  • Het aantal 5-jarigen dat voldoende aanwezig was voor rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs.
Jaarverslag kleutercoördinator