Onderzoek naar kleuterparticipatie: eindrapport

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog. Maar bepaalde groepen participeren minder: ze zijn niet ingeschreven in een kleuterschool of - vaker nog - gaan onregelmatig naar de kleuterschool.

Dat blijkt uit een analyse van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid over inschrijvingen en aanwezigheden in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Die analyse staat in het eindrapport (juli 2016) van een onderzoek naar drempels en hefbomen voor een kwaliteitsvolle kleuterparticipatie.

Naast de conclusies en aanbevelingen vind je in het eindrapport ook de synthese van 4 deelrapporten: een literatuurstudie, een beschrijving en inventaris van bestaande acties, een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse.

Rapporten

 

 

""