Opleiding agressiepreventie in onderwijs

  • 10 september 2020

Agressie komt ook in onderwijs voor. Alleen al de idee om met agressie op school geconfronteerd te worden zorgt voor een gevoel van onveiligheid en onmacht. Een schoolbreed beleid doet niet alleen agressie afnemen, maar verhoogt ook het welzijn van zowel de leerlingen als de leraren. Hoe je o.a. een preventief en curatief agressiebeleid kan uitwerken, leer je tijdens deze tweedaagse opleiding.

Voor wie?

Basis- en secundair onderwijs: iedere ondersteuner of beleidsmaker die werkt rond agressie op school: (adjunct)directeurs, graadcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, preventieadviseurs, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders en CLB-medewerkers

Waar en wanneer?

  • Basisonderwijs: dinsdag 6 en 13 oktober 2020 in Brussel
  • Secundair onderwijs: vrijdag 23 en 30 oktober 2020 in Brussel

Meer info en inschrijven


Extra informatie