Opvang op school in geval van staking

Stakingsdagen waar het onderwijspersoneel aan deelneemt, zijn voor de leerlingen gewone schooldagen.

Dat betekent dat de leerlingen op school terecht moeten kunnen en dat de school voor gratis opvang van de leerlingen moet zorgen.

Als het schoolbestuur niet genoeg personeel vindt om toezicht te houden, kan het wel beslissen dat de school sluit.

De school moet de ouders altijd op voorhand informeren:

  • Of zij al dan niet open zal zijn tijdens de staking
  • Hoe ze de opvang van de leerlingen zal organiseren

Als de school sluit op een stakingsdag, zijn de leerlingen gewettigd afwezig.

Ook leerlingen die de school niet kunnen bereiken wegens staking van het openbaar vervoer, zijn gewettigd afwezig.