Veiligheid en verzekeringen

Schoolverzekering

Scholen sluiten een verzekering af voor ongevallen van hun personeel en leerlingen tijdens een activiteit op of met de school. Die verzekering maakt deel uit van de schoolpolis.

Wat verzekerd is, wordt in de schoolpolis vaak heel breed omschreven als het 'schoolleven'. De schoolpolis omvat zowel de schoolse, de naschoolse als de buitenschoolse activiteiten.

Als ouder kan je aan de school inzage in de schoolpolis vragen.

Naar boven

Veiligheid

In de onderwijsregelgeving zelf staan geen specifieke bepalingen over veiligheid en preventie op school. Net als in bedrijven zijn in scholen federale bepalingen over welzijn op het werk van toepassing.

Bij problemen en vragen over veiligheid kan je terecht bij de directie.

Tijdens een schooldoorlichting bekijkt de onderwijsinspectie ook de hygiëne, veiligheid en de bewoonbaarheid van het schoolgebouw. De resultaten vind je in het  doorlichtingsverslag.

Naar boven

Bewakingscamera’s

Bewakingscamera's zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het schoolbestuur kan beslissen om camera’s te plaatsen om misdrijven en overlast te voorkomen en op te sporen, of om de orde te handhaven.

Het recht op privacy blijft natuurlijk heel belangrijk. Als de school bijvoorbeeld camera's plaatst in de schooltoiletten om vandalisme tegen te gaan, moet dat op een discrete manier gebeuren. De school moet ook duidelijk maken dat er camera's hangen.

Naar boven


Extra informatie

Websites

  • Welzijn op het werk
    Welzijnswet  voor werknemers en aanvullende regelgeving
    FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg