Pedagogische raad

Wat is de pedagogische raad?

De pedagogische raad is een formeel participatieorgaan waarin vertegenwoordigers van het personeel zetelen.

Het schoolbestuur kan in elke school op eigen initiatief een pedagogische raad oprichten, maar is daartoe verplicht als 10% van de personeelsleden erom vraagt. 

Naar boven

Samenstelling

Als je effectief prestaties levert als gesubsidieerd personeelslid in een school, kan je je kandidaat stellen voor de pedagogische raad. Het maakt niet uit of je tijdelijk, vastbenoemd, gereaffecteerd of wedertewerkgesteld bent.

Naar boven

Verkiezingen?

De zetelende pedagogische raad bepaalt hoe de pedagogische raad wordt samengesteld. Als er nog geen pedagogische raad is, organiseert het schoolbestuur samen met de schoolraad verkiezingen.

Naar boven

Termijn

De pedagogische raad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Naar boven

Wat doet de pedagogische raad?

De pedagogische raad kan op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief advies uitbrengen over alles waarvoor de schoolraad bevoegd is.

De leden van de pedagogische raad hebben een algemeen informatierecht.

De pedagogische raad is verplicht om het personeel te informeren over hun standpunten en activiteiten en over de manier waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.

De werking van de pedagogische raad wordt geregeld door een huishoudelijk reglement.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Regelgeving