Je werkomgeving

Wie is je werkgever? Wat is een schoolbestuur, centrumbestuur of ‘inrichtende macht’? Wie werft je aan? Wie betaalt je loon?

Bespreek je vragen over een beslissing van je school of centrum in de eerste plaats met je directeur of bestuur. Krijg je daar geen gehoor? Dan zijn er een aantal kanalen om je stem te laten horen.