Pedagogische studiedagen

Wat is het?

Om met je hele lerarenteam te werken rond een thema uit je professionaliseringsplan, kan je tijdens het schooljaar pedagogische studiedagen organiseren. Je schorst dan de lesactiviteit voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep.

Naar boven

Aantal dagen

 • In het basisonderwijs: 3 halve dagen die je mag spreiden over het hele jaar

Wil je afwijken van die regeling? Dien dan uiterlijk op 1 mei een aanvraag in voor het volgende schooljaar.
Stuur je aanvraag per mail naar het schoolbeheerteam van de afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB van het ministerie van Onderwijs (zie Contact onderaan de pagina).

 • In het secundair onderwijs: 1 dag per schooljaar. Je kan geen afwijking aanvragen.
 • In het volwassenenonderwijs:
  • Een centrum voor volwassenenonderwijs kan 1 pedagogische studiedag per schooljaar organiseren. Je kan geen afwijking aanvragen.
  • De centra voor basiseducatie hebben geen pedagogische studiedagen.

Naar boven

Communiceer tijdig

Een pedagogische studiedag betekent dat je leerlingen of cursisten vrijaf hebben. In het basis- en secundair onderwijs ben je niet verplicht om in opvang voor je leerlingen te voorzien.

Deel de data van de pedagogische studiedagen tijdig en duidelijk mee aan je leerlingen en hun ouders of aan je cursisten.  

Naar boven

Tips voor de organisatie

Wil je een pedagogische studiedag organiseren, maar weet je niet goed hoe te beginnen?

Een aantal vragen kunnen je op weg helpen:

 • Wat leeft er bij de leerlingen, cursisten, leraren, in de maatschappij? Welke nieuwe uitdagingen of tendensen zijn er?
 • Check of de pedagogische studiedag aansluit bij de doelstellingen van het professionaliseringsplan van je school of centrum.
 • Welk doel wil je bereiken: kennismaking met een nieuw thema, bijsturing van de competentieontwikkeling, optimalisatie van de onderwijskwaliteit, zelfevaluatie …?
 • Met welke werkvorm bereik je dat doel het beste: een lezing, een groepsactiviteit …?
 • Hoe leg je de link met de klaspraktijk: voorbeelden gebruiken, toepassingen in de praktijk aanmoedigen ...?
 • Hoe koppel je na de studiedag goed terug naar de lessen: opvolging in de praktijk, evaluatie van de pedagogische studiedag …?
 • Op wie doe je een beroep: externe sprekers of begeleiders, collega’s die hun expertise delen …?

Naar boven

Extra informatie
Contact
Schoolbeheerteam basis
02 553 30 10 - 02 553 96 89 - 02 553 99 07
Schoolbeheerteam basis
02 553 30 10 - 02 553 96 89 - 02 553 99 07