Preventieve rol van onderwijs

Inzetten op een inclusieve samenleving

Gewelddadige radicalisering is een complex proces dat bestaat uit 2 delen:

 • Een voorfase die de voedingsbodem legt voor verdere radicalisering

 • Het eigenlijke proces dat in toenemende mate leidt naar het aanvaarden en het gebruik van geweld

Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van het onderwijs om te voorkomen dat zo’n voedingsbodem ontstaat.

Het onderwijs moet daarom de leefwereld van elke leerling verbreden en zorgen voor een positieve beleving van diversiteit. Specifieke maatregelen ter preventie van radicalisering zijn immers alleen zinvol als er tegelijkertijd wordt ingezet op een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en kansen krijgt.

Het is van cruciaal belang om:

 • Ervoor te zorgen dat jongeren en jongvolwassenen zich gewaardeerd voelen
 • Leerlingen voldoende toekomstperspectieven te bieden
 • Te zorgen voor succesvolle loopbanen die leiden tot kwalificaties
 • Racisme en discriminatie voortdurend te veroordelen en te bestrijden

Het is met andere woorden de bedoeling om jongeren aan boord van de samenleving te houden.

Naar boven

Leren van elkaar in een veilige omgeving

Verschillen in religieuze of politieke opvattingen en gebruiken kunnen leiden tot spanningen in de klas, vaak uit onwetendheid, waardoor polarisering kan ontstaan.

Daarnaast worstelen sommige leerlingen met hun (religieuze) identiteit of vinden zij moeilijk hun plaats in een diverse en globale samenleving.

De school kan dan een veilige omgeving vormen waar jongeren met hun bezorgdheden terechtkunnen en waar leerlingen met verschillende achtergronden van elkaar kunnen leren.Vroege en positieve ervaringen met diversiteit kunnen de fundering leggen voor een inclusief en democratisch wereldbeeld.

Om de voedingsbodem voor radicalisering te verkleinen is het belangrijk om, met respect voor ieders vrijheid en geloof, te blijven inzetten op:

 • Positieve identiteitsontwikkeling
 • Sociale inclusie
 • Waardering van diversiteit
 • Kennismaking met verschillende culturen, religies en gebruiken
 • Kritisch denken
 • Versterking van burgerschap en participatie

Naar boven