Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Wat is PIRLS?

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen. De coördinatie is in handen van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

In het kader van PIRLS worden sinds 2001 in vijfjaarlijkse cycli toetsen begrijpend lezen afgenomen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs, internationaal aangeduid als grade 4.

Naar boven

Resultaten PIRLS 2016

Vlaanderen

Tweede Vlaams rapport PIRLS 2016

Het onderzoeksteam van KU Leuven werkte na de initiële bekendmaking van de resultaten van PIRLS 2016 verder aan meer diepgaande analyses rond begrijpend lezen in het lager onderwijs.
Dit tweede Vlaams rapport op basis van PIRLS 2016 ontkracht een aantal misvattingen die bestaan rond het PIRLS-onderzoek en houdt een aantal hypothesen rond de dalende resultaten voor begrijpend lezen tegen het licht.  

Eerste Vlaams rapport PIRLS 2016

Onderzoekers van de KULeuven voerden PIRLS 2016 in Vlaanderen uit. 

Internationaal

De internationale resultaten van PIRLS staan op de website van IEA.

Naar boven

Contact
Isabelle Erauw