Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Wat is PIRLS?

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen. De coördinatie is in handen van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

In het kader van PIRLS worden sinds 2001 in vijfjaarlijkse cycli toetsen begrijpend lezen afgenomen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs, internationaal aangeduid als grade 4.

Naar boven

Resultaten PIRLS 2016

Vlaanderen

Onderzoekers van de KULeuven voerden PIRLS 2016 in Vlaanderen uit. De resultaten zijn vanaf 5 december 2017 publiek beschikbaar.

Internationaal

De internationale resultaten van PIRLS staan op de website van IEA.

Naar boven

Contact
Isabelle Erauw