Starten met CLIL: van voorbereiding tot aanvraag

Voorbereiding van je aanvraag

Wil je op school met CLIL starten, dan doorloop je eerst een voorbereidingsproces:

 • Maak een analyse van de beginsituatie.
 • Leg de visie en de doelstellingen voor het CLIL-traject vast.
 • Werk een communicatiestrategie uit.
 • Maak de visie operationeel via een actieplan.

Hoe je dat aanpakt, lees je in de Kwaliteitsstandaard CLIL-traject.

Let op: je school beslist autonoom of zij de zaakvakken in CLIL aanbiedt binnen de basisvorming, het complementaire gedeelte en/of via het fundamentele (‘studierichtingspecifieke’) gedeelte van de lessentabel.

In elk van die gevallen doorloopt je school de voorbereidings- en aanvraagprocedure.

Naar boven

Je aanvraag indienen

Doorliep je school het voorbereidingsproces, dan kan je je aanvraag indienen bij de Vlaamse Adviescommissie CLIL met het aanvraagformulier.

Bij het formulier voeg je:

 • De analyse van de beginsituatie
 • De visie, de doelstellingen en de communicatiestrategie van het CLIL-traject
 • De operationalisering van de visie in een actieplan
 • De volgende bewijsstukken:
  • Het advies van de schoolraad over het CLIL-traject
  • Het protocol van de onderhandelingen over het traject in het lokaal overlegcomité
  • Al behaalde bewijzen voor het C1-taalvaardigheidsniveau van de CLIL-leerkrachten

Naar boven

Timing en procedure

 • Ten laatste op 15 december jaar n: je school dient de aanvragen in.
 • 15 februari jaar n+1: de Vlaamse Adviescommissie CLIL geeft groen of oranje licht en motiveert haar advies.
 • 1 april jaar n+1: scholen die oranje licht kregen, kunnen hun aangepaste aanvraag opnieuw indienen.
 • 15 mei jaar n+1: de Vlaamse Adviescommissie CLIL geeft al dan niet groen licht aan scholen die de aanvraag een 2de keer indienden.
 • 1 september jaar n+1: startdatum CLIL-aanbod voor scholen die groen licht kregen.

Naar boven

Je CLIL-traject aanpassen

Kreeg je school al groen licht voor haar CLIL-aanvraag, maar wil je het CLIL-aanbod voor volgend schooljaar nog uitbreiden, of versneld invoeren in andere jaren?

Voor een 1ste aanpassing bezorg je je aanvraagformulier ten laatste op 15 december aan de commissie.

Vanaf een 2de aanpassing heb je geen aanvraag meer nodig. Een melding is dan voldoende. Stuur de melding voor 1 april van het voorafgaande schooljaar naar de contactpersonen van het departement Onderwijs en Vorming (gegevens onderaan).
Lees welke gegevens die melding moet bevatten in hoofdstuk 12 (p. 15) van het BVR wijzigingen besluiten VR basis- en secundair onderwijs (zie regelgeving onderaan deze pagina).

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Contact
Afdeling Horizontaal Beleid
Afdeling Horizontaal Beleid
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België
Nathalie De Bleeckere
Fauve Van den Berghe