Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2006-2007

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2006-2007 structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2006-2007 Afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2006-2007 - pdf

[STJB 2006-2007 Inhoud (pdf,5 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2006-2007 algemeen overzicht (pdf, 23 p.)]
 • [STJB 2006-2007 evolutie (pdf, 29 p.)]
 • [STJB 2006-2007 basisonderwijs (pdf, 25 p.)]
 • [STJB 2006-2007 gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 23 p.)]
 • [STJB 2006-2007 gewoon secundair onderwijs: schoolbevolking per studierichting (pdf, 49 p.)]
 • [STJB 2006-2007 deeltijds secundair onderwijs (pdf, 5 p.)]
 • [STJB 2006-2007 buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2006-2007 hoger onderwijs: algemeen overzicht / definities (pdf, 27 p.)]
 • [STJB 2006-2007 hogescholenonderwijs (pdf, 86 p.)]
 • [STJB 2006-2007 universitair onderwijs (pdf, 63 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming: onderwijs voor sociale promotie (pdf, 31 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming: basiseducatie (pdf, 5 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming: Begeleid Individueel Studeren (pdf, 3 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming: deeltijds kunstonderwijs (pdf, 7 p.)]
 • [STJB 2006-2007 taalonderwijs (pdf, 1683 kB, 17 p.)]
 • [STJB 2006-2007 onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst (basis- en secundair onderwijs) (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2006-2007 leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 31 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2006-2007 secundair onderwijs (pdf, 31 p.)]
 • [STJB 2006-2007 hogescholenonderwijs (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2006-2007 universitair onderwijs (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming: secundair onderwijs voor sociale promotie (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming: hoger onderwijs voor sociale promotie (pdf, 9 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2006-2007 onderwijsinstellingen (pdf, 15 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2006-2007 algemeen overzicht / definities (pdf, 50 p.)]
 • [STJB 2006-2007 basisonderwijs (pdf, 17 p.)]
 • [STJB 2006-2007 secundair onderwijs (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2006-2007 hoger onderwijs (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2006-2007 permanente vorming (pdf, 29 p.)]
 • [STJB 2006-2007 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 7 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2006-2007 budget (pdf, 9 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2006-2007 niveauoverschrijdende gegevens (pdf, 25 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2006-2007 VDAB-opleidingen, Syntra-opleidingen (pdf, 10 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2006-2007 internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven