Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2009-2010

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bestaat in Excel- en pdf-formaat, en in een gedrukte versie (verkrijgbaar via Vlaanderen.be).

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2009-2010 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 23 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2009-2010 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2009-2010 Overzichtstabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Evolutietabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Basisonderwijs (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (xls, 35 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Buitengewoon secundair onderwijs (xls, 16 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Hbo5 verpleegkunde (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Hoger onderwijs (xls, 22 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Volwassenenonderwijs (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Basiseducatie (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (xls, 1 blad)]
 • [STJB 2009-2010 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Taalonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (xls, 4 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Leerlingen van vreemde nationaliteit (xls, 15 bladen)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2009-2010 Studiebewijzen secundair onderwijs 2008-2009 (xls, 26 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Diploma's hoger onderwijs 2008-2009 (xls, 6 bladen)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2009-2010 Aantal onderwijsinstellingen (xls, 14 bladen)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2009-2010 Toelichting, bft's en personen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Bestuurspersoneel (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 TBS55,58+ en Bonus (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Basisonderwijs (xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Secundair onderwijs (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Hbo5 verpleegkunde (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Hoger onderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Volwassenenonderwijs (xls, 18 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2009-2010 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (xls, 2 bladen)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2009-2010 Budgettaire gegevens (xls, 6 bladen)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2009-2010 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (xls, 13 bladen)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2009-2010 Opleidingen VDAB en Syntra (xls, 6 bladen)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2009-2010 Internationale vergelijking (xls, 2 bladen)]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2009-2010 - pdf

[STJB 2015-2016 Overzicht tabellen (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2009-2010 Overzichtstabellen (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Evolutietabellen (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Basisonderwijs (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (pdf, 7 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 57 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 5 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 21 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 3 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Hoger onderwijs (pdf, 112 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Volwassenenonderwijs (pdf, 31 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Basiseducatie (pdf, 3 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (pdf, 3 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 7 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Taalonderwijs (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 33 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2009-2010 Studiebewijzen secundair onderwijs 2008-2009 (pdf, 39 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Diploma's hoger onderwijs 2008-2009 (pdf, 45 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Studiebewijzen volwassenenonderwijs (pdf, 3 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2009-2010 Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 15 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2009-2010 Toelichting, bft's en personen (pdf, 26 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Bestuurspersoneel (pdf, 7 p.)]
 • [STJB 2009-2010 TBS55,58+ en Bonus (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Basisonderwijs (pdf, 17 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Secundair onderwijs (pdf, 19 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Hoger onderwijs (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Volwassenenonderwijs (pdf, 27 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 9 p.)]
 • [STJB 2009-2010 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 7 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2009-2010 Budgettaire gegevens (pdf, 9 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2009-2010 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 35 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2009-2010 Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 9 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2009-2010 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven