Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2010-2011

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bestaat in Excel- en pdf-formaat, en in een gedrukte versie (verkrijgbaar via Vlaanderen.be).

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2010-2011 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2010-2011 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2010-2011 Overzichtstabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Evolutietabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Basisonderwijs (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (xls, 35 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Buitengewoon secundair onderwijs (xls, 16 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Hbo5 verpleegkunde (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Hoger onderwijs (xls, 21 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Volwassenenonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (xls, 1 blad)]
 • [STJB 2010-2011 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Taalonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (xls, 4 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Leerlingen van vreemde nationaliteit (xls, 15 bladen)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2010-2011 Studiebewijzen secundair onderwijs 2009-2010 (xls, 27 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2009-2010 (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Diploma's hoger onderwijs 2009-2010 (xls, 7 bladen)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2010-2011 Aantal onderwijsinstellingen (xls, 14 bladen)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2010-2011 Toelichting, bft's en personen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Bestuurspersoneel (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 TBS55,58+ en Bonus (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Basisonderwijs (xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Secundair onderwijs (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Hbo5 verpleegkunde (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Hoger onderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Volwassenenonderwijs (xls, 18 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2010-2011 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (xls, 2 bladen)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2010-2011 Budgettaire gegevens (xls, 6 bladen)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2010-2011 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (xls, 13 bladen)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2010-2011 Opleidingen VDAB en Syntra (xls, 6 bladen)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2010-2011 Internationale vergelijking (xls, 2 bladen)]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2010-2011 - pdf

[STJB 2015-2016 Overzicht tabellen (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2010-2011 Overzichtstabellen (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Evolutietabellen (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Basisonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 56 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (pdf, 29 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Hoger onderwijs (pdf, 114 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Volwassenenonderwijs (pdf, 40 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Begeleid Individueel Studeren (BIS) (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Taalonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 34 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2010-2011 Studiebewijzen secundair onderwijs 2009-2010 (pdf, 42 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2009-2010 (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Diploma's hoger onderwijs 2009-2010 (pdf, 44 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Studiebewijzen volwassenenonderwijs (pdf, 4 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2010-2011 Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 16 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2010-2011 Toelichting, bft's en personen (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Bestuurspersoneel (pdf, 7 p.)]
 • [STJB 2010-2011 TBS55,58+ en Bonus (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Secundair onderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Volwassenenonderwijs (pdf, 28 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2010-2011 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 8 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2010-2011 Budgettaire gegevens (pdf, 10 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2010-2011 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 38 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2010-2011 Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 10 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2010-2011 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven