Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2012-2013

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bestaat in Excel- en pdf-formaat, en in een gedrukte versie (verkrijgbaar via Vlaanderen.be). De Excel-versie bevat meer tabellen.

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2012-2013 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Afkortingen (pdf, 1 p.)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2012-2013 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2012-2013 Overzichtstabellen (xls, 13 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Evolutietabellen (xls, 14 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Basisonderwijs (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2011-2012 (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (xls, 35 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2011-2012 (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Buitengewoon secundair onderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Hbo5 verpleegkunde (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Hoger onderwijs (xls, 21 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Volwassenenonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 5 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Taalonderwijs (xls, 17 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (xls, 4 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Leerlingen van vreemde nationaliteit (xls, 15 bladen)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2012-2013 Studiebewijzen secundair onderwijs 2011-2012 (xls, 26 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Studiebewijzen hbo5 verpleegkunde 2011-2012 (xls, 2 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 diploma's hoger onderwijs 2011-2012 (xls, 6 bladen)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2012-2013 Aantal onderwijsinstellingen (xls, 14 bladen)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2012-2013 Toelichting, bft's en personen (xls, 12 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Bestuurspersoneel (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus (xls, 10 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Basisonderwijs (xls, 8 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Secundair onderwijs (xls, 9 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Hbo5 verpleegkunde (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Hoger onderwijs (xls, 3 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Volwassenenonderwijs (xls, 18 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Deeltijds kunstonderwijs (xls, 6 bladen)]
 • [STJB 2012-2013 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (xls, 2 bladen)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2012-2013 Budgettaire gegevens (xls, 5 bladen)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2012-2013 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (xls, 14 bladen)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2012-2013 Opleidingen VDAB en Syntra (xls, 6 bladen)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2012-2013 Internationale vergelijking (xls, 2 bladen)]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2012-2013 - pdf

[STJB 2012-2012 Inhoud (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [STJB 2012-2013 Overzichtstabellen (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2011-2012 (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 14 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 22 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (pdf, 30 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2011-2012 (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Hoger onderwijs (pdf, 56 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Volwassenenonderwijs (pdf, 40 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Taalonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Godsdienst en niet-confessionele zedenleer (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 10 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [STJB 2012-2013 Studiebewijzen secundair onderwijs 2011-2012 (pdf, 36 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Studiebewijzen hbo5 verpleegkunde 2011-2012 (pdf, 4 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Diploma's hoger onderwijs 2011-2012 (pdf, 36 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [STJB 2012-2013 Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 8 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [STJB 2012-2013 Toelichting, bft's en personen (pdf, 14 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Bestuurspersoneel (pdf, 8 p.)]
 • [STJB 2012-2013 TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus (pdf, 16 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Secundair onderwijs (pdf, 12 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Hbo5 verpleegkunde (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Volwassenenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [STJB 2012-2013 Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 4 p.)]

Deel 5: Budget

 • [STJB 2012-2013 Budgettaire gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [STJB 2012-2013 Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, CLB's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 42 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [STJB 2012-2013 Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 10 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [STJB 2012-2013 Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven