Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2017-2018.

De online versie van het Statistisch Jaarboek 2017-2018 bevat uitzonderlijk twee schooljaren (2016-2017 en 2017-2018) voor:

 • leerlingenkenmerken basis- en secundair onderwijs
 • studiebewijzen secundair onderwijs
 • diploma's hoger onderwijs

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2017-2018 Structuur en organisatie van het onderwijssysteem / toelichting bij de tabellen (pdf, 15 p.)]
 • [STJB 2017-2018 Afkortingen (pdf, 1 blad)]

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen]
 • [Evolutietabellen]
 • [Basisonderwijs]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2016-2017]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2017-2018]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2016-2017]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2017-2018]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Hoger onderwijs]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Deeltijds kunstonderwijs]
 • [Taalonderwijs]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [Studiebewijzen secundair onderwijs 2016-2017 ]
 • [Studiebewijzen secundair onderwijs 2017-2018 ]
 • [Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2016-2017 ]
 • [Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2017-2018 ]
 • [Diploma's hoger onderwijs 2016-2017 ]
 • [Diploma's hoger onderwijs 2017-2018 ]
 • [Studiebewijzen volwassenenonderwijs 2016-2017 ]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen]

Deel 4: Personeel

 • [Toelichting, bft's en personen]
 • [Bestuurspersoneel]
 • [TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus]
 • [Basisonderwijs]
 • [Secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Hoger onderwijs]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Deeltijds kunstonderwijs]
 • [Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...)]

Deel 5: Budget

 • [Budgettaire gegevens]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [Niveauoverschrijdende gegevens]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [Andere opleidingsvormen]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [Internationale vergelijking]

Naar boven

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018 - pdf

Het volledig Statistische jaarboek in pdf-format vind je in de catalogus van de Vlaamse Overheidspublicaties: https://www.vlaanderen.be/publicaties/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs (onder vorige edities)

[Inhoud (pdf, 4 p.)]

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen (pdf, 24 p.)]
 • [Basisonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2016-2017 (pdf, 10 p.)]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2017-2018 (pdf, 10 p.)]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht (pdf, 14 p.)]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting (pdf, 20 p.)]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs (pdf, 30 p.)]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2016-2017 (pdf, 10 p.)]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2017-2018 (pdf, 10 p.)]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs (pdf, 16 p.)]
 • [Hbo5 verpleegkunde (pdf, 4 p.)]
 • [Hoger onderwijs (pdf, 56 p.)]
 • [Volwassenenonderwijs (pdf, 34 p.)]
 • [Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 8 p.)]
 • [Taalonderwijs (pdf, 20 p.)]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer(pdf, 4 p.)]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit (pdf, 10 p.)]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [Studiebewijzen secundair onderwijs 2016-2017 (pdf, 36 p.)]
 • [Studiebewijzen secundair onderwijs 2017-2018 (pdf, 36 p.)]
 • [Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2016-2017 (pdf, 4 p.)]
 • [Studiebewijzen Hbo5 verpleegkunde 2017-2018 (pdf, 4 p.)]
 • [Diploma's hoger onderwijs 2016-2017 (pdf, 36 p.)]
 • [Diploma's hoger onderwijs 2017-2018 (pdf, 36 p.)]
 • [Studiebewijzen volwassenenonderwijs 2016-2017 (pdf, 4 p.)]
 • [Studiebewijzen volwassenenonderwijs 2017-2018 (pdf, 4 p.)]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen (pdf, 8 p.)]

Deel 4: Personeel

 • [Toelichting, bft's en personen (pdf, 14 p.)]
 • [Bestuurspersoneel (pdf, 8 p.)]
 • [TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus (pdf, 14 p.)]
 • [Basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Secundair onderwijs (pdf, 12 p.)]
 • [Hbo5 verpleegkunde (pdf, 6 p.)]
 • [Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Volwassenenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 4 p.)]

Deel 5: Budget

 • [Budgettaire gegevens (pdf, 8 p.)]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [Niveauoverschrijdende gegevens (internaten, clb's, school- en studietoelagen, nascholing...) (pdf, 40 p.)]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [Opleidingen VDAB en Syntra (pdf, 12 p.)]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [Internationale vergelijking (pdf, 5 p.)]

Naar boven