Vind een opleiding of instelling

Wil je weten waar je een bepaalde opleiding kan volgen? Het Hogeronderwijsregister biedt je een overzicht van de erkende bachelor- en masteropleidingen in Vlaanderen.

Instellingen voor hoger onderwijs zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van hun onderwijs en hun opleidingen.

Vind de adressen van alle Vlaamse hogescholen.

Ga je studeren? Of werken? In januari en februari maak je op de SID-ins kennis met diverse onderwijsinstellingen, opleidingen en beroepen.

Onderwijskiezer geeft je objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie, die je helpt om een goede studiekeuze te maken.

Vind de adressen van alle Vlaamse universteiten.