Studiedagen en seminaries onderwijsonderzoek

Actuele studiedagen

Europa en het onderwijs: laat je stem horen - 30 november 2018, Antwerpen

Onderwijs is geen verhaal van Vlaanderen alleen. Recente Europese beleidsontwikkelingen wijzen op een steeds grotere impact van Europa op onderwijs.

Vlaanderen en Nederland slaan de handen ineen. Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiën van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) organiseert een studiedag over onderwijs en de wisselwerking tussen Europa en de lidstaten. 

De studiedag gaat in op:

 • Wat de Europese beleidsontwikkelingen zijn? 
 • Hoe Vlaanderen en Nederland daarmee omgaan?
 • Onderwijs als hefboom voor de Europese identiteit.
 • Wat de leerkracht, de school, de leerling en intermediairen van Europa verwachten?
 • Hoe Vlaanderen en Nederland meer kunnen samenwerken om te wegen op het Europese debat?

Praktische informatie

 • Wanneer? 30 november 2018
 • Waar? Congrescentrum Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen
 • Kostprijs: 25 euro 

Uitnodiging, programma en inschrijven

Studiedag capaciteitsmonitor - 28 november 2018, Brussel

Voor wie?

Directies, schoolbesturen, beleidsmedewerkers en mandatarissen van steden en gemeenten:

 • Je school ligt in een gemeente of zone met een capaciteitsprobleem en wil creatief mee nadenken over capaciteitsuitbreiding.
 • Je stad of gemeente krijgt middelen om extra plaatsen te creëren.

De focus ligt hoofdzakelijk op het secundair onderwijs. 

Wat?

Veel gemeenten en scholen namen de voorbije maanden deel aan de capaciteitsbevraging. De resultaten van deze bevraging werden vergeleken met de meest recente bevolkingsprognoses en samengebracht in de capaciteitsmonitor

En nu? Steden en gemeenten met de grootste tekorten krijgen middelen om extra plaatsen in de klas te creëren. Via andere kanalen zoals huursubsidies kunnen scholen ook extra plaatsen realiseren.

 • Wil je weten hoe het onderzoek gevoerd is?
 • Heb je vragen over hoe je als gemeente een samenwerkingsverband (lokale taskforce) kan organiseren met de verschillende scholen, schoolbesturen, lokale vertegenwoordigers van de koepels of het net ?
 • Heb je weinig ervaring met scholenbouw én krijg je graag tips?

 Schrijf je dan in voor de studiedag.

Naar boven

Voorbije studiedagen

Terugkomdag (O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 25.05.2018 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 8.03.2018 Programma en presentaties
PAV inspiratiedag 7.12.2017 Programma en presentaties
(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 21.11.2017 Programma en presentaties
Tussentijdse meta-evaluatie M-decreet 27.03.2017 Programma en presentatie

Lerende scholen voor beter leren (PIEO)

01.12.2016 Programma en presentaties
Flexibele leerwegen 20.10.2016 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 19.10.2016 Programma en presentaties
Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik 23.09.2016 Steunpunt SSL - Programma en presentaties
Inclusief hoger onderwijs 20.05.2016 Programma en presentaties

Wat kan ik (van) je leren?

09.06.2015 Programma en presentaties
Hoe leerkrachten nog sterker maken? De professionalisering en loopbaan van leerkrachten 02.04.2015 Programma en presentaties
Informatiegebruik in en door scholen. Hoe kan informatie schoolbeleid ondersteunen en versterken? 24.02.2015 Programma en presentaties
Spijbelen 25.11.2014 Programma en presentaties

Teachers as learning specialists: Implications for Teachers' Pedagogical Knowledge and Professionalism

18.06.2014 Programma en presentaties

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!

20.03.2014 Programma en presentaties

Breed evalueren kan je leren secundair onderwijs / basisonderwijs

11.10.2013 en 26.02.2014 Programma en presentaties

Evalueren voor beter leren: Internationale Trends

02.05.2013 Programma en presentaties

Onderwijs en gender

18.10.2012 Programma en presentaties

Internationale conferentie Evidence: Informed Policy and Practice in Education in Europe EIPPEE

09 en 10.05.2012 Programma van de conferentie

Evalueren voor beter leren

07.12.2011 Programma en presentaties

Vroegtijdig schoolverlaten

31.05.2011 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling

09.10.2009 Programma en presentaties

Seminarie EVC in beleid en praktijk. Uitdagingen voor Vlaanderen naar aanleiding van de OESO-review

31.01.2008 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Studiekosten in het basisonderwijs

27.06.2007 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie

05.12.2007

Programma en presentaties

Naar boven