Studiedagen en seminaries onderwijsonderzoek

Actuele studiedagen

Er zijn geen actuele studiedagen.

Naar boven

Voorbije studiedagen

Inspiratiedag Wiskunde in de eerste graad A-stroom 12.12.2019 Presentaties
Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs 25.11.2019 Presentaties
Studiedag omgaan met verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen 23.10.2019 Presentaties nog niet beschikbaar
Studiedag stress en welbevinden van schoolleiders 28.05.2019 Presentaties
Studiedag teamteaching in het basisonderwijs 30.04.2019 Presentaties
Studiedag krachtige leeromgevingen en scholenbouw 24.04.2019 Presentaties
Inspiratiedag school hartje onderzoek 14.02.2019 Presentaties
Europa en het onderwijs: laat je stem horen 30.11.2018 Programma
Studiedag capaciteitsmonitor 28.11.2018 Meer info
Terugkomdag (O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 25.05.2018 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 8.03.2018 Programma en presentaties
PAV inspiratiedag 7.12.2017 Programma en presentaties
(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 21.11.2017 Programma en presentaties
Tussentijdse meta-evaluatie M-decreet 27.03.2017 Programma en presentatie

Lerende scholen voor beter leren (PIEO)

01.12.2016 Programma en presentaties
Flexibele leerwegen 20.10.2016 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 19.10.2016 Programma en presentaties
Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik 23.09.2016 Steunpunt SSL - Programma en presentaties
Inclusief hoger onderwijs 20.05.2016 Programma en presentaties

Wat kan ik (van) je leren?

09.06.2015 Programma en presentaties
Hoe leerkrachten nog sterker maken? De professionalisering en loopbaan van leerkrachten 02.04.2015 Programma en presentaties
Informatiegebruik in en door scholen. Hoe kan informatie schoolbeleid ondersteunen en versterken? 24.02.2015 Programma en presentaties
Spijbelen 25.11.2014 Programma en presentaties

Teachers as learning specialists: Implications for Teachers' Pedagogical Knowledge and Professionalism

18.06.2014 Programma en presentaties

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!

20.03.2014 Programma en presentaties

Breed evalueren kan je leren secundair onderwijs / basisonderwijs

11.10.2013 en 26.02.2014 Programma en presentaties

Evalueren voor beter leren: Internationale Trends

02.05.2013 Programma en presentaties

Onderwijs en gender

18.10.2012 Programma en presentaties

Internationale conferentie Evidence: Informed Policy and Practice in Education in Europe EIPPEE

09 en 10.05.2012 Programma van de conferentie

Evalueren voor beter leren

07.12.2011 Programma en presentaties

Vroegtijdig schoolverlaten

31.05.2011 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling

09.10.2009 Programma en presentaties

Seminarie EVC in beleid en praktijk. Uitdagingen voor Vlaanderen naar aanleiding van de OESO-review

31.01.2008 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Studiekosten in het basisonderwijs

27.06.2007 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie

05.12.2007

Programma en presentaties