Studiedagen en seminaries onderwijsonderzoek

Actuele studiedagen

Online studiedag over de coronacrisis en de langetermijngevolgen voor het Vlaamse en Nederlandse onderwijs - 22 januari 2021

De coronacrisis dwong scholen om anders te denken en werken, om onderwijs op een andere, vaak innovatieve manier te organiseren. Bestaande sterktes, uitdagingen en knelpunten van ons onderwijssysteem werden daarbij zichtbaar.

Ontdek en reflecteer over hoe deze veranderingen een plaats kunnen krijgen in post-coronatijden samen met het departement Onderwijs en Onderwijs, het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO), toonaangevende sprekers en andere schooldirecteurs, leraren, beleidsmakers uit Nederland en Vlaanderen.

Naar boven

SONO studiedag Naar het versterken van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen - 8 december 2020

Op dinsdag 8 december 2020 organiseert SONO een online studiedag ‘naar een versterking van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen’. Deze studiedag brengt onder meer overzicht van de resultaten van SONO onderzoekslijn 1.3 (gelijke onderwijskansen) en getuigenissen uit Nederland en de Franstalige gemeenschap. Er is ook ruimte voor discussie over de beleidsimplicaties.

Meer informatie over dit webinar en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Naar boven

2de editie van inspiratiedag School Onderzoek

De 2e editie wordt uitgesteld tot 8 maart 2021. Wil je op de hoogte blijven? Mail naar schoolhartjeonderzoek@ond.vlaanderen.be  

Naar boven

Voorbije studiedagen

Webinar Alternerende opleidingen 3.12.2020 Presentaties en opnames
Webinar peiling mens en maatschappij basisonderwijs  27.11.2020 Presentaties en opnames 
Webinar peiling wiskunde 1ste graad secundair onderwijs B-stroom 12.11.2020 Presentaties en opnames
Inspiratiedag Wiskunde in de eerste graad A-stroom 12.12.2019 Presentaties
Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs 25.11.2019 Presentaties
Studiedag omgaan met verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen 23.10.2019 Presentaties niet beschikbaar
Studiedag stress en welbevinden van schoolleiders 28.05.2019 Presentaties
Studiedag teamteaching in het basisonderwijs 30.04.2019 Presentaties
Studiedag krachtige leeromgevingen en scholenbouw 24.04.2019 Presentaties
Inspiratiedag school hartje onderzoek 14.02.2019 Presentaties
Europa en het onderwijs: laat je stem horen 30.11.2018 Programma
Studiedag capaciteitsmonitor 28.11.2018 Meer info
Terugkomdag (O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 25.05.2018 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 8.03.2018 Programma en presentaties
PAV inspiratiedag 7.12.2017 Programma en presentaties
(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 21.11.2017 Programma en presentaties
Tussentijdse meta-evaluatie M-decreet 27.03.2017 Programma en presentatie

Lerende scholen voor beter leren (PIEO)

01.12.2016 Programma en presentaties
Flexibele leerwegen 20.10.2016 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 19.10.2016 Programma en presentaties
Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik 23.09.2016 Steunpunt SSL - Programma en presentaties
Inclusief hoger onderwijs 20.05.2016 Programma en presentaties

Wat kan ik (van) je leren?

09.06.2015 Programma en presentaties
Hoe leerkrachten nog sterker maken? De professionalisering en loopbaan van leerkrachten 02.04.2015 Programma en presentaties
Informatiegebruik in en door scholen. Hoe kan informatie schoolbeleid ondersteunen en versterken? 24.02.2015 Programma en presentaties
Spijbelen 25.11.2014 Programma en presentaties

Teachers as learning specialists: Implications for Teachers' Pedagogical Knowledge and Professionalism

18.06.2014 Programma en presentaties

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!

20.03.2014 Programma en presentaties

Breed evalueren kan je leren secundair onderwijs / basisonderwijs

11.10.2013 en 26.02.2014 Programma en presentaties

Evalueren voor beter leren: Internationale Trends

02.05.2013 Programma en presentaties

Onderwijs en gender

18.10.2012 Programma en presentaties

Internationale conferentie Evidence: Informed Policy and Practice in Education in Europe EIPPEE

09 en 10.05.2012 Programma van de conferentie

Evalueren voor beter leren

07.12.2011 Programma en presentaties

Vroegtijdig schoolverlaten

31.05.2011 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling

09.10.2009 Programma en presentaties

Seminarie EVC in beleid en praktijk. Uitdagingen voor Vlaanderen naar aanleiding van de OESO-review

31.01.2008 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Studiekosten in het basisonderwijs

27.06.2007 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie

05.12.2007

Programma en presentaties