Toezicht hogescholen en universiteiten

Een regeringscommissaris waakt erover dat het hogeschool-, het universiteitsbestuur of het bestuur van een andere entiteit waarover hij toezicht uitoefent geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.

De commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en de universiteiten vormen een college waarvan de opdracht is vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs.

Het college stelt rapporten op over de financiële toestand en de evolutie van het personeelsbestand van het hoger onderwijs, over de werking van de commissarissen en over onderwerpen van allerlei aard gelinkt aan het toezicht in het hoger onderwijs.

Ontdek de missie, visie en waarden (pdf, 2 p.)(97 kB) die het Regeringscommissariaat Hoger Onderwijs voor ogen houdt bij het toezicht op het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Vragen of feedback?

Met vragen of feedback over de website kan je terecht bij: Dirk De Vogelaere, secretaris van het college.

dirk.devogelaere@ond.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 20 72