Update corona: aantal besmettingen op school blijft beperkt - CLB aan zet als leerling of personeelslid positief test

  • 30 september 2020

Aantal besmettingen op school blijft beperkt

De CLB's geven tweewekelijks een stand van zaken van het aantal coronabesmettingen en quarantaines in het basis- en secundair onderwijs. Deze update brengt je op de hoogte van de aantallen voor de periode van 14 tot en met 27 september 2020:

  • Personeelsleden met een besmetting: 286 (0,17 %)
  • Leerlingen met een besmetting: 1.620 (0,14 %)
  • Personeelsleden in quarantaine: 681 (0,41 %)
  • Leerlingen in quarantaine: 11.259 (0,94 %)

De cijfers (per provincie) schetsen de situatie van de voorbije 14 dagen. Het virus is meer aanwezig in de samenleving en dat manifesteert zich ook in de scholen: de cijfers zijn in vergelijking met de eerste periode dan ook gestegen.

Het contactonderzoek van de CLB’s wijst echter uit dat het aantal effectieve besmettingen op scholen beperkt blijft, zowel bij leraren als leerlingen. Dat is bemoedigend en toont aan dat de richtlijnen in de draaiboeken effect hebben.

De veiligheidsmaatregelen volhouden blijft dan ook cruciaal, óók die buiten de school(m)uren. Sensibiliseer je personeel en leerlingen.
De situatie wordt op de voet gevolgd.

Naar boven

CLB aan zet als leerling of teamlid positief test

Het CLB - niet je school - onderzoekt en bepaalt of degenen met wie een besmette leerling of personeelslid contact had laag- of hoogrisicocontacten zijn en wie al dan niet in quarantaine moet. Als het om een personeelslid gaat, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling.  

Daarop bespreekt het CLB en/of de arbeidsarts met je school welke maatregelen en communicatie nodig zijn naar leerlingen, ouders en personeel. Het is belangrijk dat je daarin hun instructies volgt. Zij handelen immers nauwgezet volgens de instructies van Sciensano die alle artsen krijgen.

Dat geldt ook voor de nieuwe instructies die zij krijgen rond de beslissingen van de Veiligheidsraad. Sciensano zet die om in concrete richtlijnen. Ze krijgen ook een vertaling naar onderwijsinstellingen en worden gecommuniceerd naar de CLB's. Op de Onderwijswebsite zijn ze tegen eind deze week verwerkt.

Naar boven