Update corona: basis- en secundair onderwijs naar fase oranje met verfijningen

 • 19 oktober 2020

Basis- en secundair onderwijs schakelen over naar code oranje

Het onderwijs schakelt ook voor het basis- en secundair onderwijs over naar code oranje mét verfijningen: de bestaande draaiboeken worden verfijnd op basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. 

Zo zullen leerlingen secundair voltijds naar school blijven gaan, in code oranje en code rood. Volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken die tijdens de zomervakantie aan de scholen werden bezorgd, zouden bij die codes in de 2de en 3de graad halve klasgroepen afwisselend naar school gaan om de besmettingskans te verkleinen en de vervoersstromen te beperken. Dat wordt nu bijgestuurd. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. Ook de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het protocol van de sportsector.

Waarom wordt er nu toch beslist om alle leerlingen voltijds op school te houden?

De veiligheidsmaatregelen die onderwijsinstellingen, onderwijspersoneel en leerlingen volgen - thuisblijven bij ziekte, afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen en ventileren - zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden.  Zo voorkomen we transmissie: 

 • handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;
 • door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;
 • door mondmaskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet verspreiden;
 • ventileren verdunt en verdampt mogelijke microdruppels.

Het onderwijs is een voorbeeldsector op dat vlak.

Het contactonderzoek van de CLB’s toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. De gigantische inspanningen van de CLB’s in verband met contact-tracing zijn van onschatbare waarde gebleken.

Voor het welbevinden van leerlingen is het beter om op school les te krijgen. 

Het Overlegcomité verstrengde afgelopen vrijdag drastisch de maatschappelijke veiligheidsmaatregelen. Het geeft daarbij absolute prioriteit aan de zorgsector, het onderwijs en de bedrijven. Eén van de voornaamste doelstellingen van alle maatschappelijke acties: de scholen maximaal openhouden. Zo zal het verplichte thuiswerk het openbaar vervoer ontlasten en veiliger maken voor leerlingen en leraren. Dat toont aan dat de volledige samenleving het belang van onderwijs erkent.

Basis en secundair open in code oranje en rood

Het basis- en secundair onderwijs schakelen over van code geel naar code oranje, met deze verfijningen:

 1. Scholen basisonderwijs én secundair onderwijs blijven volledig open. Ook in code rood. Leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen.
   
 2. De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd. 

Basisonderwijs 

 • Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.
 • Voorzie zoveel mogelijk ventilatie van de lerarenkamer en pas de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe (1,5 meter afstand houden - zeker bij eten en drinken, handen wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en zoveel mogelijk ventileren).
 • Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Dat moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
 • Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Wie essentieel is en wie niet beslis je zelf en is afhankelijk van je risicoanalyse en welke maatregelen je specifiek neemt. Denk hier dus goed over na.

Secundair onderwijs 

 • Personeelsleden en leerlingen dragen binnen verplicht een mondmasker, ook als ze voldoende afstand houden. Ook buiten tijdens de pauzes dragen ze een mondmasker als de veilige afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden.
 • Voorzie zoveel mogelijk ventilatie van de lerarenkamer en pas de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe (1,5 meter afstand houden - zeker bij eten en drinken, handen wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en zoveel mogelijk ventileren).
 • Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen.
 • Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Wie essentieel is en wie niet beslis je zelf en is afhankelijk van je risicoanalyse en welke maatregelen je specifiek neemt. Denk hier dus goed over na.
 • In principe krijgt iedereen voltijds les. Scholen kunnen voor de leerlingen van de 2de en/of 3de graad secundair onderwijs afstandsonderwijs aanbieden, desgevraagd in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden.
 • Stagebegeleiding bij stages en duaal leren organiseer je maximaal digitaal. Leerlingen volgen de regels die van toepassing zijn op de onderneming.

3.    Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd rekening houdend met een aantal principes van het protocol van de sportsector. 

 • Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk.
 • Voor leerlingen in het secundair onderwijs gelden er wel beperkingen. Indoor vinden voor hen enkel nog sportactiviteiten plaats met een verzekerde afstand van 1,5 meter.
 • Alle sportfaciliteiten moeten zoveel mogelijk geventileerd worden. Douches mogen niet gebruikt worden.
 • Voor kleedkamers gelden de volgende regels: 
  • leerlingen mogen kleedkamers enkel gebruiken als ze voldoende gereinigd worden na gebruik door een groep;
  • in het basisonderwijs mogen leerlingen kleedkamers gebruiken zonder afstand te houden. In het secundair onderwijs moet er 1,5 meter afstand zijn tussen de zitplaatsen;
  • in het secundair onderwijs moeten leerlingen hun handen ontsmetten als ze binnenkomen en hun mondmaskers aanhouden tijdens het omkleden;
  • voorzie zoveel mogelijk ventilatie van de kleedkamers.

Alle verfijningen vind je terug in de overzichtstabellen voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) en het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon OV3, OV4 en hbo5). Ook de overzichtstabellen voor het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, secundair onderwijs leren en werken, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs CVO en CBE zijn aangepast.

Timing: de overschakeling naar code oranje moet uiterlijk tegen de herfstvakantie gebeuren. Dat betekent dat je kan overschakelen zodra je school er klaar voor is. Je moet niet tot de uiterste datum wachten.