Verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder

Wat is het?

Overlijdt de moeder na de bevalling of wordt ze gehospitaliseerd? Dan heb je als vader of samenwonende partner recht op verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder. Je neemt dan het resterende bevallingsverlof van de moeder over.

Voor benoemde personeelsleden is dit verlof betaald, voor tijdelijke personeelsleden onbetaald.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht. Je hogeschool kan niet weigeren.

Naar boven

Begin, duur en einde

Bij overlijden van de moeder duurt het verlof zo lang als het deel van het bevallingsverlof dat zij nog niet opgenomen had.

Bij hospitalisatie van de moeder start het verlof ten vroegste de 8ste dag na de geboorte van het kind. Er zijn daarbij 2 voorwaarden:

  • De opname van de moeder in het ziekenhuis duurt meer dan 7 kalenderdagen.
  • De pasgeborene heeft het ziekenhuis verlaten.


Het verlof stopt op het moment dat de opname van de moeder in het ziekenhuis eindigt. Het verlof stopt uiterlijk bij het verstrijken van de periode die overeenstemt met het deel van het bevallingsverlof dat de moeder op het moment van haar hospitalisatie nog niet opgenomen had.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.  

Salaris

Voor benoemde personeelsleden is dit verlof betaald, voor tijdelijke personeelsleden niet.

Anciënniteit

Het verlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).


Naar boven

Hoe aanvragen?

Dit verlof vraag je aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving