Verlof voor buitendienstongeval

Wat is het?

Een buitendienstongeval is een ongeval dat gebeurt in je privéleven. Het is dus geen arbeidsongeval.

Iemand anders is aansprakelijk en jij bent arbeidsongeschikt door het ongeval. Bijvoorbeeld tijdens je vakantie in Frankrijk werd je aangereden door een auto. In september kan je niet starten.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) zal je salaris tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid terugvorderen van de tegenpartij. Zodra de tegenpartij betaald heeft, zal AgODi  je ziekteverlof voor die periode omzetten naar verlof voor buitendienstongeval. Het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je recht op hebt, daalt dus niet.

Recht of gunst?

Verlof voor buitendienstongeval is een recht.

Naar boven

Voorwaarden                                                                           

  • Je bent vastbenoemd of toegelaten tot de proeftijd, tijdelijk of contractueel.
  • Je bent arbeidsongeschikt door het ongeval.
  • Een derde is aansprakelijk voor je arbeidsongeschiktheid.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je hebt recht op je salaris.

Anciënniteit

De periodes van verlof voor buitendienstongeval tellen mee voor de berekening van je geldelijke en van je dienstanciënniteit.

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het verlof mee voor de berekening van het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Verlof voor buitendienstongeval telt mee voor je recht op en voor de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

De arts bepaalt het begin, de duur en het einde van je verlof in het medisch attest. 

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je stuurt eenafwezigheidsattest (docx, 1 p.) (156 KB) naar je directeur en eenmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) naar het controleorgaan.

Je vult het formulierAangifte van een buitendienstongeval (docx, 6 p.) (898 KB) in en stuurt het naar AgODi.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Contact