Verlof voor dwingende redenen van familiaal belang van je personeel

Wat is het?

  • Is het verlof voor dwingende redenen van familiaal belang een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof voor dwingende redenen van familiaal belang.

Wat moet ik doen?

  • Vraag aan je personeel bewijsstukken die het omstandigheidsverlof staven, zoals een doktersattest. Die bewijsstukken houd je bij in de onderwijsinstelling.
  • Deel het verlof (code 030) elektronisch mee aan het werkstation via RL-2.

Naar boven