Verlof voor pleegzorg

Wat is het?

Ben je officieel als pleegouder aangesteld, dan heb je recht op pleegzorgverlof.

Oefen je langdurige pleegzorg uit, dan kan je ook opvangverlof nemen. Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarbij het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin en bij dezelfde pleegouders verblijft.

Recht of gunst?

Pleegzorgverlof is een recht voor vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijk aangestelde personeelsleden.

Naar boven

Voorwaarden

Je bent officieel aangesteld als pleegouder door:

  • Een rechtbank
  • Een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg
  • Een dienst van 'l'Aide à la Jeunesse'
  • Het Comité Bijzondere Jeugdbijstand

Je krijgt pleegzorgverlof voor:

  • Zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten bevoegd voor het pleeggezin
  • Contacten met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast
  • Contacten met de dienst voor pleegzorg

Je krijgt het verlof ook voor andere situaties op voorwaarde dat:

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit tijdens het pleegverlof.

Salaris

Je ontvangt tijdens het pleegverlof je salaris en eventueel  een salaristoelage. Je behoudt je recht op salarisverhoging.

Anciënniteit

Dit stelsel telt volledig mee voor je ambts-,  geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

Het pleegzorgverlof begint en eindigt op de aangevraagde dagen. Je neemt het per volledige dag.

Je hebt recht op maximaal 6 dagen pleegzorgverlof per kalenderjaar.

Als 2 personeelsleden uit hetzelfde pleeggezin zijn aangesteld als pleegouder, kan slechts 1 van beiden pleegzorgverlof opnemen.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact