Vlaams opleidingsverlof: administratief, technisch of werkliedenpersoneel vrij onderwijs

Wat is het?

Werknemers uit de privésector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om daartoe op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

Maak jij deel uit van het administratief, technisch of werkliedenpersoneel  in een vrije school in Vlaanderen? En betaalt je onderwijsinstelling je loon uit eigen middelen? Dan heb jij mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt in Vlaanderen sinds 1 september 2019 het betaald educatief verlof. Vlaams opleidingsverlof geldt alleen voor wie werkt in de Vlaamse privésector.

  • Werk je in de Vlaamse privésector, en startte je ten laatste op 31 augustus 2019 een opleiding met betaald educatief verlof? Dan heb je nog recht op het betaald educatief verlof onder dezelfde voorwaarden, tot uiterlijk einde december 2021.
  • Werk je in de Brusselse privésector, dan blijft de Brusselse regeling van betaald educatief verlof voor jou gelden.

Voorwaarden

  • Je bent lid van het technisch, administratief of werkliedenpersoneel in een school in Vlaanderen.
  • Je onderwijsinstelling betaalt je loon uit eigen middelen (je loon is dus niet gesubsidieerd of gefinancierd door de overheid).
  • Je voldoet aan de voorwaarden van het Vlaamse opleidingsverlof

Vragen?

Je vindt de voorwaarden en aanvraagprocedure op de pagina over het Vlaams opleidingsverlof op Vlaanderen.be.

Je kan contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (Werk.be). Vind de contactgegevens op Vlaanderen.be.


Extra informatie