Waarom moderniseren?

Het goede koesteren, versterken waar nodig!

Vlaanderen is trots op zijn onderwijs. Jongeren krijgen er een degelijke opleiding. Gedreven leraren zetten dagelijks hun expertise in. Scholen kunnen binnen een kader autonoom hun project uitwerken.

Sterk onderwijs is het aan zichzelf verplicht om ook de verbeterpunten te benoemen en aan te pakken. En zo alle jongeren alle kansen te bieden.

6 redenen om te moderniseren

 1. Eén op de 8 jongeren haalt geen diploma secundair onderwijs. De modernisering moet die ongekwalificeerde uitstroom terugdringen.
   
 2. Te veel studierichtingen bieden niet wat ze beloven. Leerlingen worden niet in gelijke mate voorbereid op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt: de verschillen tussen studierichtingen zijn groot.
   
 3. Veel leerlingen doen, al van in het basisonderwijs, een leerjaar nog eens over. Zittenblijven wordt nog te vaak als enige mogelijkheid beschouwd om te differentiëren bij substantiële tekorten.
   
 4. Sociale afkomst bepaalt nog te veel de school- en studiekeuze, de slaagkansen en studieresultaten van jongeren. Het huidige onderwijssysteem slaagt er niet in om sociale ongelijkheid weg te werken, ondanks de vele inspanningen en investeringen.
   
 5. Eindtermen (wiskunde, Frans, PAV) worden onvoldoende bereikt in bepaalde richtingen. Er is ook geen eensgezindheid over de inhoud van algemene vorming. De verhouding is niet altijd duidelijk tussen de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen en de vakoverschrijdende eindtermen, net zomin als de operationalisering ervan in de leerplannen en handboeken.
   
 6. Internationaal onderzoek toont aan dat zowel onze beste leerlingen als de grote middenmoot significant minder sterk beginnen te presteren. Onder meer voor leesvaardigheid en wiskunde (PISA-onderzoek: Programme for International Student Assessment).

In het masterplan 2013 vind je 27 verbeterpunten (pagina's 4-12):

pdf bestandMasterplan hervorming secundair onderwijs (pdf, 27 p.) (466 kB)

Naar boven

Doelstellingen van de modernisering

Onderwijs moet jongeren niet alleen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het moet jonge mensen in de eerste plaats laten openbloeien en zo open, brede en sterke persoonlijkheden ontwikkelen. In onderwijs moet elke jongere uitgedaagd worden, zodat zoveel mogelijk jongeren een zo hoog mogelijk niveau kunnen halen.

Leerlingen moeten een beter beeld krijgen van wat ze kunnen. Ze moeten ontdekken wat hen interesseert en waar hun mogelijkheden liggen. Zo worden studiekeuzes weloverwogen keuzes, veel minder afhankelijk van de toevallige sociaaleconomische of sociaal-culturele situatie van leerlingen.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan het einde van de rit minstens de sleutelcompetenties bezitten om goed te functioneren in de samenleving. Dat ze goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt of op verdere studies. En vooral, dat ze uitblinken in hun mogelijkheden.

We willen het best mogelijke onderwijs voor élke leerling.

Vind de doelstellingen in het masterplan (pagina's 12-14):

pdf bestandMasterplan hervorming secundair onderwijs (pdf, 27 p.) (466 kB)

Naar boven

""