Wat is het Plan Geletterdheid?

Wat?

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 zet de lijnen uit voor het geletterdheidsbeleid van de komende jaren. Het is het derde plan van de Vlaamse Regering voor de bevordering van de geletterdheid.

Net als het eerste (2005-2011) en het tweede (2012-2016) Plan Geletterdheid engageren verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering zich, samen met heel wat partners uit het werkveld, om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen.

In de periode oktober 2017 – september 2018 schreven alle betrokken beleidsdomeinen en partners hun acties en engagementen uit.

Naar boven

Wie?

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 richt zich op burgers met geletterdheidscompetenties op en onder niveau 2. De schaal wordt gebruikt in het onderzoek van PIAAC.

Op niveau 2 van de geletterdheidsschaal

Niveau 2 is de benchmark voor functionele geletterdheid. Geletterdheid op niveau 2 betekent dat je de nodige basiscompetenties hebt om mee te draaien in onze kennismaatschappij. Je kan de nodige informatie vinden, begrijpen en gebruiken. 

Toch bevat het Strategisch Plan Geletterdheid ook maatregelen voor deze groep. Want wie nu nog meekan, kan dat over enkele jaren misschien niet meer.

Naar boven

Onder niveau 2: laaggeletterd

Wie onder het niveau 2 van de geletterdheidsschaal functioneert is  – in termen van het wetenschappelijk onderzoek PIAAC – laaggeletterd.  Deze groep mensen kan onvoldoende informatie vinden, begrijpen en gebruiken.

Naar boven

Doel van het Strategisch Plan Geletterdheid

  • Bevorderen van de geletterdheid bij iedereen die geletterdheidsvaardigheden mist
  • Duidelijke en heldere taal in alle communicatie en informatie
  • Voorkomen van uitsluiting omwille van laaggeletterdheid

5 strategische doelstellingen

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 formuleert 5 strategische doelstellingen om de geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden en bij mensen in armoede. Daarnaast wil het plan ook de digitale geletterdheid in Vlaanderen verhogen.

Naar boven

Tussentijdse rapporten

Halfjaarlijks komt er een tussentijds rapport over de werkzaamheden van het Strategisch Plan Geletterdheid:

Naar boven

Monitoring Plan Geletterdheid

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 wordt op 3 momenten geëvalueerd. De monitor meet het effect van het plan, in de mate van het mogelijke.

pdf bestandNulmeting - Strategisch Plan Geletterdheid (pdf, 76 p.) (1.71 MB)

Naar boven

Download het Plan Geletterdheid

Download het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024: pdf bestandStrategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 (pdf, 57 p.) (697 kB)

Naar boven
 


Extra informatie

Documenten

Beslissing Vlaamse Regering 15 september 2017

pdf bestandBeslissing van de Vlaamse Regering over het Plan Geletterdheid 2017-2014 op 15 september 2017 (pdf, 4 p.) (710 kB)

Websites