Wat is woon-werkverkeer?

Woon-werkverkeer is de verplaatsing:

  • Tussen je werk en je wettelijke woonplaats of een ander adres waar je gedurende een bepaalde periode of op geregelde tijdstippen verblijft (breng je directeur daarvan op de hoogte)
  • Tussen vestigingsplaatsen

Met de fiets of het openbaar vervoer

Je instellingsbestuur komt tussen in de kosten bij woon-werkverplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer.

Voorwaarden en aanvraagprocedure hangen af van het gekozen vervoermiddel.

En de auto?

Gebruik je de auto voor het woon-werkverkeer, dan krijg je daarvoor geen kilometervergoeding uitbetaald.

Andere verplaatsingen

Verplaatsingen in het kader van bijvoorbeeld nascholing, GON-begeleiding of TOAH vallen niet onder woon-werkverkeer. Voor dergelijke verplaatsingen bestaan aparte werkingstoelagen en geldt een aparte terugbetalingsregeling.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving