Ziekteverlof

Ziekteverlof voor vastbenoemde personeelsleden

Vastbenoemde personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn door ziekte of een ongeval, hebben recht op betaald ziekteverlof.

Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Ben je vastbenoemd en is je aantal dagen betaald ziekteverlof uitgeput, dan stelt je school- of centrumbestuur je ter beschikking wegens ziekte.

Ziekteverlof voor tijdelijke personeelsleden

Tijdelijke personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn door ziekte of een ongeval, hebben recht op betaald ziekteverlof.

Ziekteverlof voor contractuele personeelsleden

Contractuele personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn door ziekte of een ongeval, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een gewaarborgd salaris tijdens de eerste 30 dagen.

Controle tijdens het ziekteverlof

Controle op afwezigheid door ziekte: wat is het en wat moet je doen? Beroep en protestattest bij verplichting tot werkhervatting.