Wanneer inschrijven?

Op welke momenten van de schoolloopbaan?

Schrijf je kind in:

 • Als het voor het eerst naar school gaat
 • Als het overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs
 • Als het van school verandert

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is.

Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Maar opgelet: in sommige scholen moet je je kind wel inschrijven als het overgaat van de kleuterklas naar de lagere school. De school moet dat vermelden in het schoolreglement. Vraag het na bij de school.

Naar boven

Inschrijvingsperiodes

Je kind inschrijven kan in in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat. De startdatum van de inschrijvingen kan verschillen.

Voor het basisonderwijs

 • In sommige scholen vanaf de 1ste schooldag van maart
 • In sommige scholen al vanaf 1 september

Voor het secundair onderwijs

 • Voor het 1ste jaar secundair: vanaf de 1ste schooldag van maart (of in sommige scholen vanaf de 1ste schooldag na de kerstvakantie).
 • Voor het 2de tot en met 7de jaar secundair: ten vroegste na de paasvakantie
 • Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs of voor de leertijd:ten vroegste na de paasvakantie

Elke school is verplicht de startdatum van de inschrijvingen bekend te maken. Vraag ernaar op school.

In sommige scholen of gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven.

Naar boven

Wie eerst inschrijft, krijgt als eerste een plaats

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen:

 • Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen.
 • In sommige scholen moet je je kind aanmelden voor je het kan inschrijven. Als eerste aanmelden betekent niét altijd als eerste een plaats krijgen. Ook de afstand van de woonplaats tot de school, het toeval ... kan een rol spelen.

Naar boven

Voorrangsgroepen

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:

 • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …
 • In Brussel: kinderen met een ouder die Nederlands kent
 • In sommige scholen: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen
 • In sommige scholen voor secundair onderwijs: leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus ligt.

De voorrangsregels gelden:

 • In de kleuterschool
 • In de lagere school
 • In het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs
 • In het buitengewoon onderwijs

Mix van leerlingen uit allerlei soorten gezinnen

Sommige scholen willen leerlingen uit alle soorten gezinnen een plaats geven. Ze leggen daarom op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveren voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.

Indicatorleerlingen zijn:

 • Kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoeslag ontvingen
 • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

Naar boven

Veranderen van school

Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in de andere school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering. Let wel: voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden specifieke regels.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs