Ondersteuning en begeleiding

Het medisch onderzoek in een CLB is verplicht in de 1ste en 2de kleuterklas, in het 1ste, 3de en 5de leerjaar lager onderwijs en in het 1ste en 3de jaar van het secundair onderwijs.

Er zijn scholen met projecten voor hoogbegaafde leerlingen, of met kangoeroeklassen. Voor advies kan je onder meer bij het CLB terecht.

Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft of die moet revalideren, kan de school toestaan dat ouders buitenschoolse hulpverlening inschakelen.