Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. In zo'n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.
Je krijgt de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

Naar boven

Vooraf inschrijven

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school.

Vraag al een eerste keer informatie aan de school als je kind 9 of 10 maanden is.

Vraag bij de inschrijving naar het 'Starterspakket: naar de kleuterklas'. Je vindt er onder meer een informatieboekje met 21 tips en een spelletje om met je kind te praten over de kleuterklas.

Naar boven

Zindelijk?

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.

De school mag jou natuurlijk wel informeren over het belang van zindelijkheidstraining, en met je overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Zindelijkheidstraining is jouw verantwoordelijkheid als ouder. Met vragen kan je ook terecht bij Kind en Gezin - Zindelijkheid.

Naar boven

Buitengewone kleuterschool

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata.

Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.

Naar boven

Niet verplicht, wel een aanrader

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht.

Maar het loont zonder meer de moeite.  Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

Leerlingen van 6 jaar kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten. Anders moet het nog een jaar naar de kleuterschool.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 moet een kleuter minstens 250 halve dagen naar school om recht te hebben op een schooltoeslag.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve bij gewettigde afwezigheid).

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Publicaties

Contact