Commissie inzake Leerlingenrechten

Het decreet betreffende gelijke onderwijskansen stelde de Commissie inzake Leerlingenrechten in als centrale beroepsinstantie. De commissie werkt onafhankelijk.

Naast een voorzitter-jurist bestaat de commissie uit 6 leden, die vertrouwd zijn met:

  • Onderwijs in het algemeen
  • Kinderrechten
  • Grondwettelijk recht
  • Administratief recht

Zowel ouders als scholen kunnen terecht bij de commissie:

  • Als ouder kan je er een klacht indienen tegen een weigering van inschrijving of tegen een ontbinding van een inschrijving.
  • Schoolbesturen of lokale overlegplatforms (LOP): die een aanmeldingsprocedure willen opstarten voor de inschrijving van leerlingen, dienen een voorstel in bij de Commissie.

Meer over de taken en de contactgegevens van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 


Verwante pagina's

Ouders

Website